دبستان پسرانه علمی
 

21 مهر 1399

نتایج آرا انجمن اولیا و مربیان

نتایج آرا انجمن اولیا و مربیان
اسامی برگزیدگان انتخابات انجمن اولیا و مربیان پس از اتمام مهلت رای گیری اعلام شد
مولف: سید مرتضی دزفولیان
0  نظر
رتبه خبر: 1/6
(13 نظر )

6 مهر 1399

مولف: سید مرتضی دزفولیان
1  نظر
رتبه خبر: /5
(76 نظر )

6 مهر 1399

مولف: سید مرتضی دزفولیان
0  نظر
رتبه خبر: 4/8
(52 نظر )

6 مهر 1399

مولف: سید مرتضی دزفولیان
0  نظر
رتبه خبر: /6
(46 نظر )

6 مهر 1399

مولف: سید مرتضی دزفولیان
0  نظر
رتبه خبر: 2/7
(12 نظر )

1 مهر 1399

حضور دانش آموزان در فضای جدید و به روز شده آزمایشگاه مدرسه

حضور دانش آموزان در فضای جدید و به روز شده آزمایشگاه مدرسه
دانش آموزان با وسایل آزمایشگاه آشنا و کار میکنند
مولف: سید مرتضی دزفولیان
1  نظر
رتبه خبر: 4/6
(13 نظر )
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1