Top
مجتمع آموزشی اسلامی علمی با فضایی مطلوب و امکاناتی کم نظیر از قبیل سایت رایانه ، آزمایشگاه ، کارگاه ، نماز خانه ، سیستم های هوشمند کلاسی ، کتابخانه و سایر امکانات فضایی شاد ، ایمن و پر از شور برای فرزندان شما فراهم کرده است