دبستان پسرانه علمی
 

7 تیر 1399

اسامی پذیرفته شدگان ورودی پایه چهارم

اسامی پذیرفته شدگان ورودی پایه چهارم
عدم حضور در تاریخ مذکور به منزله انصراف از ثبت نام می باشد
مولف: سید مرتضی دزفولیان
5  نظر
رتبه خبر: 2/1
(11 نظر )

3 تیر 1399

مولف: سید مرتضی دزفولیان
0  نظر
رتبه خبر: 4
(6 نظر )

3 تیر 1399

سنجش و پذيرش پايه هفتم مدارس استعدادهاي درخشان

سنجش و پذيرش پايه هفتم مدارس استعدادهاي درخشان
 زمان پرداخت هزینه در درگاه تا 15 /04/ 1399 فعال است.
مولف: سید مرتضی دزفولیان
0  نظر
رتبه خبر: 2/8
(3 نظر )

3 تیر 1399

آزمون ورودی پایه چهارم با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد

آزمون ورودی پایه چهارم  با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد
 با توجه به ظرفیت مدرسه و نتایج آزمون اسامی پذیرفته شدگان متعاقبا نتایج آزمون اعلام خواهد شد
مولف: سید مرتضی دزفولیان
0  نظر
رتبه خبر: 3
(3 نظر )

1 تیر 1399

آزمون ورودی پایه پنجم برگزار شد

آزمون ورودی پایه پنجم برگزار شد
 بر اساس ظرفیت مدرسه دانش آموزان از بین نفرات برتر این آزمون انتخاب خواهند شد
 
 
 
 
 
 
مولف: دزفولیان
0  نظر
رتبه خبر: 3/3
(7 نظر )
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1