فرم نظر سنجی جلسات سبک زندگی ایرانی و اسلامی

امروزه، خانواده و نقش آن در توسعه و پویایی جامعه، از باورهای پذیرفته شده ی اجتماعی است. کارکردهای پراهمیت نهاد خانواده و تأثیری که این نهاد بر مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می گذارد، ضرورت کشف و شناسایی ظرفیت و توان بالقوه آن را توجیه می نماید. آشنایی با استعدادها و توان نهاد خانواده، باتوجه به اهمیت و تأثیر آن در تربیت فرزندان، مشارکت در رشد و توسعه ی اجتماعی، تعلیم و تربیت و بهره وری، از جمله مواردی است که توجه به این نهاد را از نظر دانش افـزایی و کسب صلاحیت های لازم به لحـاظ ایفای نقش شایسته ی آن در جامعـه ضـروری می سازد.

لذا موسسه شهید مدنی هرسال با آغاز سالتحصیلی جدید اقدام به تشکیل کلاس هایی تحت عنوان سبگ زندگی ایرانی اسلام در مدارس تحت پوشش خود می نماید ، به جهت کاربردی نمودن این جلسات از شما والدین گرامی تقاضا مندیم  با شرکت در پاسخ به سوالات پرسشنامه ما رادر برگذاری هرچه بهتر این جلسات یاری نمایید .


برای تکمیل فرم اینجا را کلیک کنید.