دبستان پسرانه علمی
 
 
 
 
 
 
انتخابات شورای دانش آموزی طبق زمان بندی ذیل برگزار گردید و ۹ نفر از منتخبین به دانش آموزان  معرفی و کار خود را آغاز نمودند.
برنامه زمان بندی انتخابات شورای دانش آموزی ؛
❇️  از ۷/۲۱ تا ۷/۲۹ ثبت نام
❇️ ۸/۲ اعلام اسامی کاندیداها
❇️ از ۸/۳ تا ۸/۸ تبلیغات
❇️ از ۸/۹ تا ۸/۱۱ رآی گیری
❇️ ۸/۱۴ اعلام نتایج انتخابات
 
اسامی منتخبین به ترتیب حروف الفبا
 
مهربد احمدی پنجم سه
محمدحسین امدادی ششم یک
 محمدعماد خانی ششم یک
 محمد امین رحیمی پنجم سه
 مهدی سلیمی پنجم چهار
 علی صادقی پنجم سه
 محمدصدرا فرجی پنجم سه
 محمدماهان کدیور پنجم سه
 سپهر ملایری پنجم سه
 
 
اعضا علی البدل به ترتیب حروف الفبا
 
 علیرضا طاهریان ششم یک
 مسعود قاسمی آزمون پنجم پنج