دبستان پسرانه علمی
 
 
 
 
 
 
 
پس از  تبلیغات دانش آموزان در کانال دبستان پسرانه در ایتا و قراردادن امکان انتخابات اینترنتی در سایت دبستان . پس از پایان مهلت رای گیری و بررسی نتایج
به ترتیب آراء اعلام میگردد.
حسین زارعی
مهدی سلیمی 
محمد سلگی 
علیرضا طاهریان  
آرتین عباسی  
سید امیر مهدی ملیحی  
مسعود قاسمی آزمون  
محمد آیین یارایی  
محمد جواد بهرامی   
اهورا موالات  
پارسا روحی