فرم همکاری با انجمن


همکاری اولیا با انجمن

اولیا محترم
این آموزشگاه در نظر دارد از همفکری و توامندی های جنابعالی در راستای بهبود و ارتقای برنامه های آموزشی و پرورشی مدرسه بهره مند گردد ، از این رو در خواست می شود در صورت تمایل برای همکاری ، اطلاعات این فرم را تکمیل نمایید تا از توان و تخصص و اندیشه های شما در کارگروه هایی که زیر نظر انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه تشکیل می شود بهره مند گردیم

برای تکمیل فرم اینجا را کلیک کنید.