دبستان پسرانه علمی
 

 

 

با احترام ضمن تشکر از شما اولیای گرامی که با رای خود،ما را بعنوان نمایندگان انجمن مدرسه  انتخاب نمودید به منظور همکاری و مشارکت شما در جهت ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی و گسترش ارتباط دو کانون مقدس خانه و مدرسه و پر بار نمودن جلسات انجمن و استفاده از نظرات سازنده شما والدین عزیز.به منظور پیشبرد اهداف فوق شماره تلفن همراه  هریک از اعضا انجمن جهت پیگیری پیشنهادات و انتقادات شما اولیای گرامی به صورت یایه ای در جدول ذیل به حضورتان معرفی میگردد. لذاخواهشمند است جهت تماس با اعضای محترم  هرپایه  فقط  روزهای اعلام شده اقدام نمایید.

 

پایه

روز  و ساعت تماس

تلفن تماس

نام و نام خانوادگی

ردیف

اول

پنج شنبه ها صبح تا ظهر

09183124496

سرکار خانم        مجاهد پرور

1

اول

دوشنبه ها 8الی 10 صبح

09188129621

 سرکار خانم       نورالله زاده

2

دوم

تمام ایام هفته

09182929003

سرکار خانم     حاج محمدی

3

سوم

سه شنبه ها 16 الی19

09183090654

جناب آقای              قدیمی

4

سوم

پنج شنبه های 17 الی 19

09188181218

سرکار خانم        خوش راه

5

چهارم

پنج شنبه ها  تمام وقت

09188506259

جناب آقای           زمانیان

6

چهارم

یکشنبه ها 9 الی 12

09188123882

سرکار خانم            حدادی

7

پنجم

شنبه ها   14    الی  16

09183116382

جناب آقای            زهره وند

8

پنجم

روز های زوج 18  الی 19

09183134811

حجت الاسلام        ملیحی

9

ششم

روزهای فرد16 الی17

09183188016

حجت الاسلام          موسوی

10

ششم

دوشنبه چهارشنبه 17الی 19

09183156199

جناب آقای            موالات

11