مدرسه اینترنتی علمی

 
برنامه آموزش آنلاین کلاس خود را از ستون سمت چپ همین صفحه یادداشت کرده و حتما در کلاس ها آنلاین حضور داشته باشید و مشکلات درسی خود را از معلم محترم کلاس سوال کنید. حضور و غیاب دانش آموزان توسط سیستم انجام می شود.
جهت ورود ، روی کلاس خود کلیک کنید
بعد از انتخاب کلاس  ، رمز داده شده توسط آموزگار کلاس را وارد کنید